Zbigniew Porczyński

Małżeństwo Porczyńskich stworzyło bogatą kolekcję malarstwa europejskiego oraz sztuki zachodnioeuropejskiej (od XV do XX w.) liczącą ponad 450 obrazów i rzeźb. Swoje zbiory Porczyńscy zaczęli gromadzić w 1981 r., a pięć lat później ofiarowali je Narodowi Polskiemu. Obrazy zostały pokazane po raz pierwszy w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 5 listopada 1987 r. W roku 1990 na podstawie porozumienia fundatorów, Prymasa Polski oraz Ministra Kultury i Sztuki utworzono Muzeum Kolekcji Jana Pawła II.

Janina Porczyńska