Zbigniew Porczyński

Zbigniew Caroll Porczyński – polski chemik, wynalazcza, kolekcjoner dzieł sztuki. Urodził się w Warszawie, tu ukończył w 1936 technikum kolejowe, a następnie Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 1 w Ostrowi-Komorowie. Walcząc w kampanii wrześniowej dostał się do niemieckiej niewoli, z której uciekł. Został żołnierzem Armii Krajowej.  W 1942 został osadzony w Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Po wyzwoleniu wstąpił do Armii Polskiej we Włoszech i z II Korpusem Generała Andersa znalazł się w Anglii. W latach 1946-1950 studiował chemię na politechnikach w Leicester i Huddersfield. W 1953 uzyskał doktorat. W 1957 założył własną firmę badawczą, zajmującą się ochroną przed działaniem ognia. Prowadził badania naukowe, opublikował książkę pt. „Materiały przyszłości”. Opatentował swoje wynalazki (jeden z patentów sprzedał NASA), co przyniosło mu stały dochód, pozwalający na kolekcjonowanie dzieł sztuki.

Janina Porczyńska

Janina Karpa-Porczyńska – pochodziła z okolic Lwowa. W czasie II Wojny Światowej została wraz z rodziną w 1940 roku wywieziona w głąb ZSRR. Po opuszczeniu Związku Radzieckiego znalazła się w Rodezji, gdzie ukończyła liceum. Następnie zamieszkała w Wielkiej Brytanii, gdzie studiowała socjologię w Leeds. W 1949 roku poślubiła Zbigniewa Karola Porczyńskiego, z którym dzieliła pasję kolekcjonowania dzieła sztuki.

Państwo Porczyńscy są fundatorami i donatorami bogatej kolekcji malarstwa europejskiego. Ufundowali również popiersie Ignacego Jana Paderewskiego w warszawskim Parku Skaryszewskim, a także pomnik Henryka Sienkiewicza w Łazienkach Królewskich.