Kolekcja naszych obrazów to zbiór ponad 450 dzieł sztuki malarzy zachodnioeuropejskich. Najstarsze obrazy pochodzą z XIV wieku najmłodsze są z XX wieku.

Celem fundatorów było zgromadzenie dzieł sztuki które stworzą kolekcje podzieloną na poszczególne działy.

Tak stworzono sześć tematycznych sal ekspozycyjnych:

  • Portret i Autoportret
  • Mitologia
  • Impresjonizm
  • Biblia i Święci
  • Najświętsza Maria Panna i Dzieciątko Jezus
  • Matka i Dziecko