MARYJA Z DZIECIĄTKIEM

319_Szkoła_Marches_5305

SZKOŁA MARCHES

XIV w.

Maryja z Dzieciątkiem

olej, deska, 130 x 58,5 cm

 

Najstarszy obraz w kolekcji wykazuje silne wpływy tradycji jeszcze italo-bizantyńskiej. Madonna z Jezusem stojącym na Jej kolanach umieszczona jest na tle symbolicznie rozdartej szaty. U dołu znajduje się inskrypcja: REGINA-COELI-LETARE-ALLELVIA….