20-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

28 stycznia odbyły się obchody dwudziestolecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

Wśród przybyłych gości byli m.in. Kardynał Kazimierz Nycz, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Zdzisław Biszewski, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych – Artur Pozorek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wiesława Kacperek – Biegańska oraz przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego.

Podczas uroczystości zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie Bożonarodzeniowe pt. Polskie Betlejem, w wykonaniu Zespołu Teatralnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji warszawskiej.

Koniec uroczystości uświetnił występ Edyty Gepert.